Toshiba INVERTER Nhật 2HP

9.900.000 8.500.000

Mã SP: FJ – 264K
Tình trạng: Mới