Đường ống Trunking đi nổi ống gas máy lạnh của Thái Lan

500.000

Đây là đường ống Trunking nhựa dùng để đi nổi ống gas, nước máy lạnh, được sản xuất và sử dụng rất nhiều tại Thailand.

Danh mục: